контактидокументистатутматеріалифейсбукприйомна головну

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙОМ ДО НСФХУ

Прийнято на ХVІ Пленумі Правління СФХУ 09.I.1998 р.
Затверджено на ІІ-му з’їзді СФХУ 27.XII.1998 р.
Доповнення на ХХІІ Пленумі правління НСФХУ 16.VІ.2005 р.
Прийнято на XXIII Пленумі Правління НСФХУ 20.XI.2006 р.
Затверджено на ІІІ-му з’їзді НСФХУ 21.XI.2005 р.
Прийнято на XXVIII Пленумі Правління НСФХУ 12.XІI.2009 р.
Прийнято на XXIX Пленумі Правління НСФХУ 04.VI.2010 р.
Прийнято на XXXІІ Пленумі Правління НСФХУ 23.ХI.2011 р.
Прийнято на ХХХV Пленумі Правління НСФХУ 06.VІ.2013 р.
Прийнято на XLI Пленумі Правління НСФХУ 07.VI.2016 p.

Затвердити зміни та доповнення в Положення про прийом до НСФХУ (про асоційоване членство, про розподіл вступного внеску та інше) у такий редакції:

1. Ввести у дію поняття «асоційований член НСФХУ», де асоційоване членство передбачає наступне:
- вступ до Національної спілки фотохудожників України в якості асоційованого члена (без права голосу) на зальних підставах згідно даного положення;
- перехід дійсних членів НСФХУ в статус асоційованих (без права голосу) на підставі їхніх звернень у формі письмової заяви до місцевих організацій за фактом членства і подальшим затвердженням на пленумі Правління;
- асоційовані члени сплачують вступний і щорічні внески на загальних підставах;
- відсутність або присутність асоційованого члена на зборах місцевої організації Спілки не впливає на кворум.

2. У абзаці щодо окремих випадків – скасувати наявність 70 виставок.

3. Щодо розподілу суми вступних внесків – формула 200+300, де в разі вступу/невступу кандидата внесок у 200 грн. буде залишатися у місцевій організації в день першого слухання. У разі вступу 300 грн. передаються центральній організації в день Пленуму.

4.«Перелік документів» доповнити посиланням на свій акаунт на сайті Спілки та надати посилання на інші згадування творчої діяльності кандидата в Інтернеті.

5. Скасувати пункт про прийом поза рішенням загальних зборів місцевої організації.

6. Застосовувати електронний перегляд робіт під час реєстрації кандидатів на сайті НСФХУ з метою первинного ознайомлення з їх творчим доробком.
Відмовитись від першого туру голосування Приймальної комісії в електронному вигляді і розглядати роботи у надрукованому вигляді під час роботи на Пленумах Спілки.

ПОЛОЖЕННЯ про прийом у члени Національної спілки фотохудожників України та виключення з членів НСФХУ

Членами НСФХУ можуть стати повнолітні громадяни України, іноземні громадяни — фотографи та інші фахівці в галузях художньої, репортажної, рекламної та прикладної фотографії, які досягли високого професійного рівня і зробили значний внесок у розвиток фотомистецтва, визнають Статут НСФХУ і беруть особисту участь у діяльності НСФХУ.
Прийом у члени НСФХУ здійснює на загальних зборах місцевої (обласної, міської, АР Крим) організації Спілки, яка створена згідно зі Статутом.

Кожен вступник подає до правління місцевої організації наступні документи:
- письмову заяву на ім’я голови Правління Спілки з повною домашньою адресою та телефонами (службовим і домашнім);
- творчу біографію, де вказує: число, місяць, рік народження, а також дані про освіту, фах, місце роботи, посаду, з якого року займається фотографією. Навести кілька основних прикладів творчої участі (виставки, конкурси, публікації в пресі та інше, що необхідно підтвердити документально, а також підтвердження про одержані нагороди і відзнаки за творчу діяльність);
- три особистих фотокартки розміром 3х4 см (сучасні, кольорові) з обов'язковою відміткою на звороті кожної з них: прізвища, ініціалів, назви області чи міста;
- три рекомендації від членів НСФХУ (до Приймальної комісії НСФХУ не подається).

Крім того:
- фотохудожники подають 10-15 творчих робіт розміром 30х40 см, але не менше, ніж 25х38 без паспарту. На звороті необхідно вказати: назву роботи, ім'я та прізвище автора, місце проживання;
- ті, хто займається екранною фотографією, подають 15-20 слайдів;
- інші спеціалісти подають публікації чи видані науково-теоретичні праці, художньо-рекламні видання, що дозволяють оцінити рівень їхньої майстерності;
- одночасно з роботами подаються їхні файли (до 300 Кб, формат jpg) чи електронні версії видань або публікацій.

Критеріями оцінки творчого рівня кандидата до вступу можуть бути:
- персональна виставка у кількості 25 робіт чи добірка фотографій у кількості 10 фото-робіт розміром 30х40 см, або 25х38 см;
- документи, що підтверджують участь у республіканських, колишніх всесоюзних чи міжнародних виставках та фотосалонах;
- публікації в спеціалізованих періодичних або окремих фото-мистецьких виданнях, присвячених даному кандидату;
- роботи теоретичного та навчально-методичного змісту, які становлять певний внесок у вивчення та вдосконалення фотографічного мистецтва, фототехніки, історії фотографії.
Місцеві організації заводять на кожного вступника особисту справу, де зосереджені всі вищезазначені матеріали з переліком усіх поданих документів.

Перший розгляд поданих матеріалів і оцінка творчого рівня вступника проводиться правлінням та художньою радою місцевої організації з подальшим винесенням на загальні збори членів місцевої організації.

Таємним голосуванням на загальних зборах місцевої організації проводиться прийом вступників. При схвальному рішенні претендент стає кандидатом в члени НСФХУ і перебуває в цьому статусі протягом не менше 6 місяців, але не більше одного року.

Рішення приймається більшістю голосів у присутності 50%+1 загальної кількості членів організації.

Після шестимісячного кандидатського стажу особова справа кандидата до вступу повторно розглядається на зборах місцевої організації. Результати голосування фіксуються у протоколі зборів і у випадку схвального рішення вказується: рекомендувати Приймальній комісії затвердити кандидата членом НСФХУ.

Копія протоколу зборів місцевої організації, де вирішувалося питання прийому, має бути у кожній особовій справі вступників з обов'язковими двома підписами (голови організації і секретаря зборів) та печаткою. Особова справа вступника надсилається на адресу секретаріату правління НСФХУ не пізніше, ніж за місяць до чергового Пленуму НСФХУ.

Кожен претендент зобов’язаний до розгляду його кандидатури на зборах місцевої організації брати участь в заходах НСФХУ (як у творчих так і в громадській роботі) і фотографічному житті свого регіону, активно брати участь в національних і міжнародних фотоконкурсах.

Одночасно голови організацій пересилають електронною поштою чи передають на електронних носіях до НСФХУ творчі біографії, а також у електронному вигляді – файли робіт кандидатів розміром до 300 Кб у форматі jpg чи електронні версії видань або публікацій для загального ознайомлення з роботами кандидатів

Приймальна комісія розглядає роботи у надрукованому вигляді під час роботи на Пленумах Спілки.

Після затвердження протоколу Комісії з прийому на Пленумі НСФХУ рекомендовані до вступу стають членами НСФХУ і одержують після сплати вступних внесків членські квитки. Розмір вступного і щорічних членських внесків визначається рішенням Пленуму правління.

Вступний внесок сплачується в два етапи, а саме – за формулою 200+300:
- при поданні документів та робіт в місцеву організацію кандидат одночасно сплачує першу частину внеску у 200 грн. В разі вступу/невступу кандидата 200 грн. залишаються у місцевій організації
- у разі вступу - 300 грн. передаються центральній організації в День Пленуму.

Щорічні членські внески залишаються в місцевих організаціях.

Після затвердження протоколу Комісії інформація про роботу приймальної комісії стає доступною для всіх відвідувачів сайту.

Робота Комісії з прийому проводиться на протязі року в онлайн-режимі по мірі завантаження на сайт матеріалів на нових кандидатів до вступу в НСФХУ. Двічі на рік під час роботи чергових Пленумів НСФХУ затверджуються результати її роботи.

Ті вступники, яким було відмовлено Приймальною комісією в прийомі за недостатнього творчого рівня, можуть знову подати документи до вступу, але не раніше, ніж 1 рік після відмови.

ПРИМІТКА: при відсутності хоча б одного з перелічених документів в особовій справі кандидата до вступу або запізненні в термінах подачі документів Комісія з прийому такі справи не розглядає.

ВИКЛЮЧЕННЯ З ЧЛЕНІВ НСФХУ

Основні причини виключення з Національної спілки фотохудожників України – втрата зв'язків з організацією, творча бездіяльність, несплата членських внесків (усі перелічені причини – кожна два роки підряд), ігнорування етичних норм поведінки, нанесення матеріальної і моральної шкоди організації.
Виключення з членів НСФХУ проходить на загальних зборах в місцевій організації, де зареєстрований член НСФХУ.
Рішення приймаються простою більшістю голосів (при наявності кворуму 50%+1 учасник), надсилаються в секретаріат правління НСФХУ та затверджуються на черговому пленумі Правління.
Виключення за власним бажанням на Пленумі правління не затверджуються.

Пленуму правління НСФХУ надається право в окремих випадках виключати з членів Спілки без рішення місцевих організацій. Це стосується, в першу чергу, випадків, коли є порушення Статуту НСФХУ, вчинки і дії (поведінка) порушника виходять за рамки місцевого значення і наносять значну матеріальну і моральну шкоду усій організації Національної спілки фотохудожників України.

Колишні члени НСФХУ, виключені за негрубі порушення Статуту рішенням Пленуму чи З’їзду, можуть бути прийняті знову до НСФХУ на загальних підставах не раніше 5 років після виключення.
Колишні члени НСФХУ, виключені за грубі порушення Статуту – не поновлюються.

Анкета кандидата та члена НСФХУ

Заява на обробку персональних даних